Welkom

Ludis studio is een ‘serious games’ studio, gevestigd in Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van educatieve games en toepassingen voor kinderen. We maken deze voor het onderwijs en voor culturele instellingen zoals musea. 

Onze focus ligt altijd bij de vraag: hoe kunnen we kinderen op een leuke en uitdagende manier betrekken bij serieuze inhoud, en zo een rijke manier van leren teweeg brengen. Veel educatieve spelletjes bieden slechts een heel basale vorm van leren, voornamelijk op het niveau van feitenkennis of eenvoudige vaardigheden. Wij zoeken naar manieren om ook inzichten en attitudes te vormen. Om die reden voelen we ons inhoudelijk meer geraakt door complexere onderwerpen. Liever houden we ons bezig met het hoe en waarom van een polder dan met topografie, of de betekenis van een historische figuur dan een jaartallenlijst.