Houd de dief!

‘Zonder vooroordelen ben je zo hulpeloos als een baby.’
Met deze opmerking van Dalrymple in het achterhoofd heeft LUDIS studio in samenwerking met ThinkerTools een online lespakket ontwikkeld over vooroordelen. In opdracht van Acadin is een lessenserie gebouwd waarin kinderen van 10 tot 14 jaar worden uitgedaagd na te denken over hun eigen vooroordelen en die van hun klasgenoten.  In de lessen ervaren leerlingen aan den lijve dat ze zelf ook vooroordelen hebben. Ze denken na over wat vooroordelen zijn, en hoe je ze moet waarderen. Uiteindelijk doen leerlingen een klein sociaal onderzoekje naar vooroordelen bij hun klasgenoten.

Oordeel en vooroordeelVerandering van oordeelMatchingspelPersoonlijkheid verbeeldMoppen en vooroordelenTabellen en grafieken