Weeskind in Delft

Voor Erfgoed Delft, de VAK Delft en een aantal Delftse basisscholen heeft Ludis studio een serie lessen ontwikkeld over de wezenzorg in het 17e eeuwse Delft. Onderdeel van het lespakket is een computerprogramma en een geïntegreerde website.

In Delft zijn veel sporen terug te vinden van deze tijd. Om leerlingen uit Delft en omgeving hiervoor meer oog te geven, is een lessenserie ontwikkeld. In de lessenserie maken leerlingen een hele geschiedenis mee zoals weeskinderen in die tijd overkwam: van de opname in het weeshuis, het leven in het weeshuis tot aan de uitbuiting van weeskinderen zoals die in een zekere periode voorkwam. De opname in het weeshuis wordt feitelijk nagespeeld in het Prinsenhof, met een strenge weesvader die de kinderen de regels van het weeshuis bijbrengt. Daarna maken de kinderen in een speciaal ontwikkeld computerspel kennis met het leven in het weeshuis. Ze leren Delft uit die tijd te kennen, doordat ze rondzwerven in de stad – daarvoor is heel mooi gebruik gemaakt van een toenmalige kaart van de stad, de Kaert Figuratief. Tenslotte gaan de leerlingen in de leer bij een ambachtsman uit die tijd, om een vak onder de knie te krijgen.

Onderdeel van het lespakket is een computerprogramma annex computerspel. In het spel zelf beleven de kinderen een spannend avontuur in het weeshuis en in de stad Delft. De gebeurtenissen in dit spel en de keuzes die leerlingen maken, worden automatisch gelogd. Met behulp van deze gelogde gegevens maken de kinderen een dagboek. Doordat het programma op een slimme manier is gekoppeld aan een website, kunnen kinderen hun dagboek vanuit het programma direct plaatsen op een speciaal daarvoor gebouwde website.

Een uitgebreidere indruk van het programma geeft de handleiding. Interesse om met dit pakket aan de slag te gaan? Neem contact op met Margrith Barnhoorn van de VAK in Delft

FlashscreenOntsnappen uit het weeshuisZijbalk met inventorySpeurtocht in Kaert FiguratiefPop-ups met informatie over locaties in de stad Afsluiting spelStartscherm Dagboek maken Editor dagboek Spelresultaten in dagboek