MediaMaatje

Tot voor een paar jaar was er in het basisonderwijs geen omvattend lesmateriaal voor mediaopvoeding voorhanden. In opdracht van circa 100 basisscholen, en gecoördineerd door Driestar educatief, heeft Ludis studio in samenwerking met ThinkerTools een methode media-educatie ontwikkeld, genaamd MediaMaatje. Met behulp van deze methode kunnen basisscholen hun kinderen mediabewustzijn bijbrengen, in een heldere leerlijn van groep 5 tot en met groep 8.

De leerlijn is gebaseerd op een gedegen filosofie over mediaopvoeding. Kinderen leren door zelf – op eenvoudig niveau – als mediaproducent op te treden en vervolgens te reflecteren op mediaproducties. Deze wisselwerking tussen zelf dingen maken en daarop reflecteren houdt het onderwerp spannend voor de leerlingen, en zorgt er tevens voor dat de materie niet te ingewikkeld wordt.

Om mediaproductie door leerlingen te ondersteunen is een computerprogramma gebouwd met daarin allerlei digitale ateliers. Een volledig functionele demoversie van het programma is te downloaden vanaf www.mediamaatje.nl

Logo van de methode MediaMaatje

Leerlijn mediaopvoeding Mediatheek in het programma Atelier Hoofdpersoon-1 Atelier Hoofdpersoon-2