A* pathfinding

Ten behoeve van het project ‘Weeskind in Delft’ heeft Ludis studio een RunRev A* pathfinding library ontwikkeld. De library werkt zowel met grids als met knooppunten. Er is ook een tool ontwikkeld om in de RunRev IDE grids c.q. paden met knooppunten te maken die door de library gebruikt worden voor ‘automatic pathfinding’.

Belangstellenden voor deze library kunnen contact opnemen met henk[at]ludisstudio.comĀ