Wonen in een moeras

Een aantal basisscholen uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heeft de handen ineen geslagen om een project over het ontstaan van de waard te realiseren. In het kader van cultuureducatie staan de leerlingen van deze scholen stil bij de vorm en inrichting van hun omgeving. Die blijkt veel interessante aanknopingspunten te bieden voor cultuureducatie. Het landschap zelf is een cultuurproduct, waar door de tijden heen allerlei ingrepen zijn gedaan om goed te kunnen leven. Sporen van deze ingrepen zijn nog steeds zichtbaar in het landschap. Leerlingen bestuderen deze sporen terwijl ze zelf in de rol zitten van bijvoorbeeld de middeleeuwse ‘settler’, de handelsreiziger, enzovoorts.

In het project wordt uitgebreid gebruik gemaakt van Google Earth. In deze omgeving bestuderen de leerlingen allerlei kaarten, en bouwen ze hun eigen nederzetting in 3D. Ze maken een speurtocht met behulp van een GPS toestel. Uiteindelijk stellen ze een toeristische folder samen met een speciaal daarvoor ontwikkeld programma.

Overlay onontgonnen waard in Google Earth

Eigen nederzetting in 3D

Waypoints in GPS speurtocht

Leerlingen met GPS toestel Folder samenstellen in speciaal programma Klassikaal bordspel over Franse inval in 1672